Gebruiksvoorwaarden

De internetgebruikers kunnen kosteloos gebruik maken van de diensten op de website van Van den Berg Financial Services (https://vandenbergfs.nl).
Het feit dat u gebruik maakt van de website van Van den Berg Financial Services betekent dat u akkoord gaat met de gebruiksvoorwaarden voor de website van Van den Berg Financial Services.

Intellectuele eigendomsrechten

De intellectuele eigendomsrechten van programmatuur, teksten, beelden en/of geluiden op de website van Van den Berg Financial Services berusten bij Van den Berg Financial Services. Duplicatie, distributie en publicatie van programmatuur, teksten, beelden en/of geluiden op de website van Van den Berg Financial Services is uitsluitend toegestaan met voorafgaande toestemming.
Schriftelijke aanvragen stuurt u aan Van den Berg Financial Services, info@vandenbergfs.nl.

Privacyverklaring

[Opstellen privacyverklaring met Veilig internetten @ https://veiliginternetten.nl/privacyverklaring]

Afwijzing van aansprakelijkheid

Ondanks voortdurende zorg en aandacht voor de website van Van den Berg Financial Services geeft Van den Berg Financial Services geen garanties op de volledigheid, juistheid of actualiteit van de inhoud van de website van Van den Berg Financial Services.
Van den Berg Financial Services kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade door het gebruiken van de website van Van den Berg Financial Services, de onmogelijkheid de website van Van den Berg Financial Services te gebruiken, uit de levering van diensten door Van den Berg Financial Services of het gebrek aan levering van diensten door Van den Berg Financial Services.

Wijzigingen

De inhoud van de website van Van den Berg Financial Services wordt regelmatig bijgewerkt. Van den Berg Financial Services behoudt zich het recht voor de inhoud van de website van Van den Berg Financial Services te allen tijde en met onmiddellijke ingang te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Laatst gewijzigd op 28 oktober 2020.